Hello大家好这里是一纸忘忧

今天给大家带来的是KMS Tools激活脚本生成工具的部署教程,有简单的直接上传网站根目录即可使用,也有可玩性更高的从源代码进行构建部署,如果觉得本期视频对您有所帮助,希望能一键三连多多支持一下,后续我会更新玩转服务器的更多内容,请期待!!!

视频链接

平台链接
哔哩哔哩https://www.bilibili.com/video/BV1SF411K7bq
知乎https://www.zhihu.com/zvideo/1533447796237168640
今日头条https://www.toutiao.com/video/7122706847584223751
西瓜视频https://www.ixigua.com/i7122706847584223751
百家号https://mbd.baidu.com/newspage/data/videolanding?nid=sv_15009427590393220140
好看视频https://haokan.baidu.com/v?vid=15009427590393220140
小红书https://www.xiaohongshu.com/discovery/item/62d8f267000000000f0090f2
微信公众号https://mp.weixin.qq.com/s/JwsvQmw8T2JYBGXt9dSsiw
企鹅号https://page.om.qq.com/page/OeIyh5-96GqNsBWGy6-tqUeQ0
腾讯视频https://v.qq.com/x/page/d3348mkmf59.html
爱奇艺https://www.iqiyi.com/v_1ohph4w8ew8.html
YouTubehttps://www.youtube.com/watch?v=-Qu5A5Y5New
如果觉得我的文章对你有用,请随意赞赏