Hello大家好这里是一纸忘忧

今天给大家介绍的是一个基于UptimeRobot API的在线状态监控面板,可以用来监控一些网站和服务器在线状态的情况,如果觉得本期视频对您有所帮助,希望能一键三连多多支持一下,后续我会更新玩转服务器的更多精彩内容,请期待!!!

视频链接

平台链接
哔哩哔哩https://www.bilibili.com/video/BV15F411w7rz
知乎https://www.zhihu.com/zvideo/1539894952221380608
今日头条https://www.toutiao.com/video/7129302308902404639
西瓜视频https://www.ixigua.com/7129302308902404639
百家号https://mbd.baidu.com/newspage/data/videolanding?nid=sv_17942425250699186069
好看视频https://haokan.baidu.com/v?vid=17942425250699186069
小红书https://www.xiaohongshu.com/discovery/item/62f06008000000001603299b
微信公众号https://mp.weixin.qq.com/s/Nv6DiDS_Lrw5ILgp1scxQQ
企鹅号https://page.om.qq.com/page/OllV0YIr0UVYGowp2Rl7Ej3Q0
爱奇艺https://www.iqiyi.com/v_1jga4fxu04s.html
YouTubehttps://www.youtube.com/watch?v=IUvmfPD6uJA
如果觉得我的文章对你有用,请随意赞赏