Hello大家好这里是一纸忘忧

今天给大家带来的是使用Docker容器部署一个自己专属的KMS服务器,配合上一期视频部署的kmstools可以轻松激活电脑的操作系统和办公软件,如果觉得本期视频对您有所帮助,希望能一键三连多多支持一下,后续我会更新玩转服务器的更多内容,请期待!!!

视频链接

平台链接
哔哩哔哩https://www.bilibili.com/video/BV1jt4y1V7Q7
知乎https://www.zhihu.com/zvideo/1535981441506140160
今日头条https://www.toutiao.com/video/7125295432971846175
西瓜视频https://www.ixigua.com/7125295432971846175
百家号https://mbd.baidu.com/newspage/data/videolanding?nid=sv_7856628859208350361
好看视频https://haokan.baidu.com/v?vid=7856628859208350361
小红书https://www.xiaohongshu.com/discovery/item/62e22491000000001b01cb71
微信公众号https://mp.weixin.qq.com/s/klIURBVHAuVKmF9mxpNLWg
企鹅号https://page.om.qq.com/page/ObyjQ0QmjC1fMn8aePH6Qrfg0
爱奇艺https://www.iqiyi.com/v_1x0lh0ge0qc.html
YouTubehttps://www.youtube.com/watch?v=wnxdaZbr2fE
如果觉得我的文章对你有用,请随意赞赏